10 dôvodov prečo viesť deti k umeniu

Dieťa si kreslí

 

Výtvarná alebo hudobná výchova nie sú v školských osnovách len tak pre nič.

1. Kreativita – rozvíjanie kreativity od najmenšieho veku sa v dospelosti odzrkadlí aj v exaktných vedách, tým, že človek dokáže vymyslieť viac spôsobov ako prísť k riešeniu problému.

2. Akademické návyky – prieskumy vravia, že deti, čo sa venujú umeniu, majú neskôr väčšiu šancu osvojiť si návyky potrebné vo vyšších školách a dokonca skúškami prechádzajú oveľa ľahšie.

3. Jemnejšia motorika – zdá sa to byť detail, ale nie je. Hoci aj cvik so štetcom zvýši dieťaťu jeho zručnosť, ktorá sa mu neskôr zíde v mnohých odboroch.

4. Sebavedomie – vystupovanie na javisku alebo pred ľuďmi zvýši vaše sociálne schopnosti pri naozaj vážnych veciach a dôležitých stykoch v práci.

5. Schopnosť učiť sa – umenie rozvíja aj schopnosť vizuálne vnímať veci okolo a tým pádom sa aj zlepšujú rozlišovacie a pamäťové schopnosti jedinca.

6. Kritické myslenie – v pozitívnom zmysle slova ide o jednu z najdôležitejších schopností prežitia v civilizácia, aj v situáciách, o ktorých bežne nerozmýšľame. Správne rozhodovanie riadi váš život.

7. Vytrvalosť – pravidelné cvičenie otvára dvere k sebadisciplíne. Zvyk doťahovať veci do konca, neodkladať robotu naneskôr, vytrvať aj pri menej zábavných detailoch – za to sa dočkáte neskôr odmeny.

8. Sústredenie – umenie pomáha ustáliť vašu myseľ na danom probléme a zvýšiť duševný výkon.

9. Spolupráca – skúsenosti z krúžku, z detskej kapely a podobne učia deti, že je dobré byť platným členom kolektívu, učia sa zodpovednosti a práci na spoločnom cieli. Rovnako, že prispieť k spoločnému dobru sa dá, aj keď nehráme prvé husle.

10. Zodpovednosť – každý je zodpovedný za svoje činy a tento ľudský rys sa piluje celý život – od malička.