Ako uzatvoriť zmluvu s Organizáciou zodpovednosti výrobcu

Recyklovanie odpadu

Likvidáciu odpadu by mal platiť ten, čo odpad vyprodukoval – v prípade rôznych obalov a podobne teda výrobca, ktorý obaly prináša na trh, poprípade predajca, ktorý do obalov balí tovar a podobne.

Tento princíp je veľmi spravodlivový a v našich zákonoch sme ho zaviedli až v roku 2015. Rok nato vzniklo 11 neziskových OZV (Organizácia zodpovednosti výrobcov) na Slovensku, pričom Ministerstvo životného prostredia už stihlo odobrať licenciu trom z nich. Z toho je jasné, že systém nefunguje úplne ideálne a nie každá OZV môže byť pre vás vhodná. Ako sa v tej byrokracii vyznať?

Ak ste obec alebo výrobca, ste povinný mať uzatvorenú zmluvu s jednou z OZV. Ak ste obec, zmluva vám pomôže odbremeniť vás od povinnosti starať sa o odpad (predtým to bolo čisto v komunálnej réžii), ak ste výrobca obalov, stanete sa zodpovedným za likvidáciu odpadu (a s organizáciu vám pomôže práve OZV). Na Slovensku ročne vyprodukujeme skoro 2 milión ton odpadov, pričom skoro polovicu tvoria obaly. Čiže nejde vôbec o malé čísla (výrobcov obalov je niekoľko desať tisíc). OZV je možné aj zmeniť, no je dobré si organizáciu dopredu preklepnúť a zistiť si, či vám vyhovuje jej ponuka.

Zaujímajte sa o finančné zdravie organizácie. Niektoré vykazujú straty a vy sa môžete spýtať, či je to následkom veľkej investície alebo tým, že nemajú dosť prímov. Ak by totiž ďalšia OZV prišla o autorizáciu ministerstva, ocitli by ste v byrokratickom vákuu. Organizácie by mali zverejňovať svoje správy o činnosti (alebo záverečné ročné správy apod). a keď vám do nich dovolia nahliadnuť – alebo ich majú zverejnené na webe, tým lepšie. Dôveryhodná OZV má aj verejný cenník a neskrýva žiadne poplatky (ideálne je, keď si za členstvo alebo za uzatvorenie zmluvy organizácia neúčtuje poplatok).

Dobrá Organizácia zodpovednosti výrobcov má funkčný online systém, čiže nielen vybavovanie po telefóne, pošte a maili. Taktiež by vám mali byť schopní zrozumiteľne odpovedať na otázky a celkovo mať zvládnuté poradenstvo – týmto veciam nemusí rozumieť napríklad každý starosta malej obce alebo úradník vo firme výrobcu. Kvalitná OZV má aj zastúpenie vo vašom regióne (krajskom meste apod.), má prehľad o trendoch v zahrančí alebo priamo spolupracuje s niekým vonku, vie sa preukázať potrebnými certifikátmi a celkovo je v enviromentálnych a odpadových otázkach aktívna, je o nej počuť, jej pracovníci sa nechajú počuť v odbore a sú uznávaní experti.

Keďže zatiaľ na Slovensku nemáme viac ako desať OZV, zdá sa, že výber je jednoduchý a spoločnosti sa na seba podobajú – nie je to pravda, a len aktívny partner časom zistí, kde je skutočná kvalita.