Čistá podlaha v práci predchádza úrazom

Čistenie podlahy

Ako časťo treba čistiť a opravovať podlahu v priemyslenej hale? Záleží od podmienok.

Či sa v nej robia ľahké práce, alebo ide o ťažký priemysel, kde sa podlaha manuálne opotrebúva rýchlo. Niektoré práce produkujú denne veľké množstvo prachu (napríklad práca s drevom alebo cementom), takže čistenie je prakticky sústavné.

Čistota podlahy zabraňuje úrazom. Napríklad, ak je podlaha čistá, pracovníci sa nepošmyknú a nespadnú. Čistota podlahy zvyšuje  produktivitu práce, vytvára lepšie prostredie a ľudia sú lepšie motivovaní.  Ak je podlaha čistá, pracovníci môžu ľahšie pohybovať materiálom a zariadeniami.

Podlaha bez kazov predlžuje životnosť prístrojov a zariadení, zrýchľuje dopravu a organizáciu. Ak sa na nej vytvoria škvrny alebo škrabance, môže to dokonca spomaľovať výrobu. Pamätajme, že vo výrobných halách potrebujeme podlahové značenie, ktoré musí byť v prípade nutnosti obnovované.

Zamestnávatelia sú povinní zabezpečiť, aby bolo podlahové značenie vo výrobnej hale viditeľné. Ak je podlahové značenie znečistené, vyblednuté alebo poškodené, musí byť opravené alebo nahradené.

Značenie podláh by malo mať jasnú farbu, ktorá kontrastuje s farbou podlahy. To pomôže zabezpečiť, aby bolo značenie viditeľné aj v tmavých alebo slabo osvetlených oblastiach. Malo byť dostatočne veľké, aby ho bolo možné ľahko vidieť a malo by dobre osvetlené. To pomôže zabezpečiť, aby bolo značenie viditeľné aj v prípade, že sa nachádza v tieni.