Domácnosť na zelenú energiu: pomôžeme si navzájom

Zelená domácnosť

Hovorí sa, že zelená energia (čistá energia z obnoviteľných zdrojov), je energia budúcnosti – inteligentný a včasný prechod na nové technológie posunú vašu domácnosť vpred. Nepochybne stojí za zváženie – nielen z celospoločenských dôvodov (znižovanie uhlíkovej stopy), ale aj kvôli individuálnym výhodám.

Na Slovensku sa vyrába energia najmä z jadra – každý rok je toto číslo nad 50 percentným podielom všetkej energie. Fosílne palivá tvoria asi pätinový podiel. Nuž a zelená energia – jej podiel sa nám na Slovensku napriek plánom EÚ nedarí úplne zdvíhať. Niekedy za to môžu aj objektívne príčiny – počasie, reštartovanie paroplynovej elektrárne alebo vyššia spotreba domácností. Obnoviteľné zdroje energie však potrebujeme. Ako môže aj obyčajná domácnosť prispieť  prechodu na zelenú energetiku?

  1. Solárna energia. Na strechách už bežne vídame fotovoltaické panely, ktoré vyrábajú energiu  z prakticky nevyčerpateľného zdroja – slnečného žiarenia. Pravda, najlepšie tento systém funguje počas slnečných dní. Energiu je možné uchovávať na noc v batériách, alebo dokonca exportovať. Okrem ekologickej výhody je tu aj fakt, že sa stávate nezávislejšími od elektrární a jej účtov. Druhou solárou metódou sú slnečné metódy, ktoré pre domácnosť vyrábajú teplo.
  2. Zelená sieť. Samozrejme, energiu a teplo si nemusíme vyrábať len sami, môžeme si (ak je to možné) nájsť dodávateľa, ktorý sa obnoviteľným zdrojom venuje vo väčšom objeme. Veternú energiu väčšinou vyrábajú turbíny na veterných farmách, ktoré vidno z veľkej diaľky. V tomto spôsobe Slovensko nijak zvlášť nevedie, ako vidíme, keď napríklad prekročíme hranicu do Rakúska. Ani v domácnosti u nás nevídame malé veterné turbíny, hoci sa vyrábajú aj v malých veľkostiach na strechy alebo dvory – a po väčšej vstupnej investícii šetria asi 300 eur ročne.
  3. Tepelné čerpadlá. Niekedy sa im hovorí prevrátená chladnička, lebo funguje opačne ako spomínaný spotrebič – teplo z okolitého vzduchu premieňa na teplo slúžiace v domácnosti (na ohrev vody, alebo kúrenie).
  4. Kotle na biomasu. Tento spôsob je pre nás vhodný a často sa u nás využíva – máme totiž dobré podmienky na výrobu tepla z organických materiálov ako sú pelety, štiepka a podobne. Tento spôsob má menšiu uhlíkovú stopu ako kúrenie fosílnymi palivami – do vzduchu sa dostane toľko uhlíka, koľko strom alebo organický materiál absolvoval počas svojho rastu. Technológiu máme radi aj preto, lebo jej prevádzka je naozaj ekonomická a zelená energia z týchto kotlov je považovaná za rozumný kompromis.
  5. Hydroelektrárne. Na koniec ešte jeden trochu exotický spôsob – no ak sa nachádzate v blízkosti rýchlo tečúcej vody (napríklad tečie z kopca dole), tak aj malá domáca elektráreň na vodu už nemusí znieť ako sci-fi.