Jediné riešenie, ktoré právne chráni vaše podnikanie. Poznáte ho?

Podnikateľ a jeho ochranná známka

Bezsenné noci, hodiny strávené nad podnikateľským plánom, dni plné stresu, či to všetko vyjde… Začať podnikať rozhodne nie je jednoduché. A presadiť sa na trhu, ktorý je dnes preplnený takmer všetkým, je tvrdý oriešok. Ak ste nazbierali dostatok odvahy a plánujete vstúpiť na trh s niečím, o čom veríte, že nájde úspech, nezabudnite myslieť nielen na konkurenciu z hľadiska prilákania zákazníkov, ale aj na nekalé praktiky, ktoré si môžu privlastniť vaše výrobky alebo služby. Ako ich môžete právne chrániť? Poradíme vám na nasledujúcich riadkoch.

Jediným právnym nástrojom je ochranná známka

Riešením na ochranu vášho podniku alebo výrobkov či služieb, ktoré ponúkate, je ochranná známka. Je to jediný dostupný právny nástroj, ktorého hlavným účelom je chrániť spotrebiteľov pred zámenou konkrétnej služby alebo výrobku s inou konkurenčnou ponukou a tiež chrániť majiteľa pred nezákonným privlastnením si značky alebo výrobku konkurenciou.

Ochranná známka môže mať mnoho podôb – môže to byť akýkoľvek druh grafického znázornenia pomocou písmen, obrázkov alebo znakov, alebo to môže byť tvar samotného obalu či hudobné znázornenie v podobe znejúcej piesne. Vami vytvorená ochranná známka potom spadá pod duševné vlastníctvo a spravuje ju Úrad priemyselného vlastníctva, kde sa podáva aj žiadosť o registráciu ochrannej známky a vybavujú sa všetky formality. Skutočnosť, že výrobky alebo služby sú chránené ochrannou známkou, je potom označená písmenom R v krúžku vedľa samotného názvu.

Jednorazový poplatok za registráciu sa oplatí

Ak vás možnosť registrácie ochrannej známky osloví, budete musieť zaplatiť poplatok vo výške niekoľko sto eur. Konečná suma, ktorú za registráciu zaplatíte, závisí od toho, či plánujete obchodovať len na Slovensku, alebo expandovať aj do zahraničia – ochrannú známku si môžete zaregistrovať pre jednotlivé krajiny, v ktorých pôsobíte, ako aj pre súbor krajín EÚ. Okrem ceny sa pripravte na to, že proces registrácie ochrannej známky nie je jednoduchý a nezvládnete ho za pár minút – vyžaduje si množstvo papierovačiek, ale po jej udelení budete mať istotu, že vaše výrobky alebo služby sú právne chránené. A vy budete môcť pokojne podnikať a spávať.