Mali ste nehodu s firemným vozidlom? Prečítajte si, ako postupovať

Firemné auto

Hoci riešiť nehodu je nepríjemné za každých okolností, dopravná situácia s firemným vozidlom sa trochu líši od nehôd s vozidlom osobným. Aký je hlavný rozdiel a ako by sa malo postupovať?

Zatiaľ čo predtým mali vodiči v prípade nehody povinnosť volať Polícii SR vždy, v roku 2009 nadobudla platnosť novela ukladajúca situácie, za ktorých je alebo nie je nutné políciu k nehode volať. Teraz sú rozhodujúce najmä tri faktory. Výška spôsobených škôd, škody na majetku tretích osôb a zdravotný stav účastníkov nehody. Pokiaľ je niekto z účastníkov zranený alebo výška spôsobených škôd prevyšuje 3990 EUR, mala by sa polícia k nehode privolať vždy. Platí to aj v prípade, že si nie ste istí tým, na koľko škody vyčísliť.

Dôležitá je však časť spomínajúca škody na majetku tretích osôb. „Majetkom tretích osôb rozumieme prakticky všetko okolo ciest, dopravného značenia atď. Jedná sa o zvodidlá, lampy, značky a ďalšie. Majetkom tretích osôb ale samozrejme môže byť aj plot alebo čokoľvek, čo stálo autu v ceste. Koľkokrát sa dejú nehody, keď auto skončí nabúrané do steny domu. V takom prípade je polícii tiež nutné volať. A pozor, majetkom tretej osoby je aj firemné vozidlo,“ upozorňuje Aleš Rothbarth z internetového porovnávača Klik.sk. Z toho vyplýva, že by ste políciu mali volať aj v prípade, že nabúrate so služobným vozidlom.

Potreba je to kvôli prešetreniu toho, čo sa stalo, policajný protokol chce tiež vidieť poisťovňa. Akonáhle zavoláte políciu, informovať by ste mali aj zamestnávateľa, prípadne zamestnávateľom poverenú osobu, ktorá má všetky údaje o vozidle a o poistení taktiež k dispozícii. „Nehodu je zamestnávateľovi dôležité nahlásiť už len z toho dôvodu, aby účastník nehody nezabudol nejaký krok, ktorý by mu v dôsledku spôsobil problémy. Poverená osoba alebo zamestnávateľ môžu vodiča upozorniť na všetko potrebné a prevedú ho tým, čo je v danej chvíli nutné urobiť,“ dodáva Rothbarth.

Následne sa vodič riadi pokynmi zamestnávateľa a Polície SR. K nehode bude možno potrebné zavolať odťahovú službu, ktorá auto odvezie do zmluvného servisu. O tieto kroky sa však postará poisťovňa. A aké sú jednotlivé kroky, ktoré by ste mali urobiť tesne po nehode ešte pred tým, než zavoláte linku 158?

V prípade nehody zastavte vozidlo na mieste, kde sa nehoda stala. Následne miesto označte výstražným trojuholníkom a vezmite si reflexnú vestu. Ak cestuje s vami ešte niekto, mal by aj on vestu mať. Všetci účastníci nehody, ktorí sa zdajú byť v poriadku, by ďalej mali opustiť vozidlo a ísť do bezpečnej vzdialenosti. Na diaľnici si napríklad nestúpajte za zvodidlá, kde môže stále dôjsť ku kolízii. Ideálne je prejsť o niekoľko metrov ďalej. Ak niekto potrebuje prvú pomoc, poskytnite ju, a zavolajte linku 112. Jedná sa o tiesňovú linku, ktorá koordinuje prácu hasičov, polície a záchranky. Pokiaľ tak došlo k nehode, kde bude potrebný aj zásah zdravotníkov alebo hasičov, je vhodnejšie volať toto číslo.

„Pri nehode treba zostať v kľude a snažiť sa všetko vyriešiť s chladnou hlavou, aj keď ste nehodu napríklad vy sami zavinili. Služobné vozidlá majú v drvivej väčšine prípadov dohodnuté aj havarijné poistenie. Je však lepšie mať pre tieto prípady dohodnuté poistenie zodpovednosti, ktoré chráni zamestnancov vo chvíľach, keď spôsobia podobnú škodu,“ uzatvára Aleš Rothbarth za Klik.sk.