Na čo si dať pozor pri dokončovaní diplomovej práce

Študentka a diplomovka

Záverečné práce trpia neustále tými istými chybami a zrejme trpieť budú aj v budúcnosti. Študenti sa ich dopúšťajú neustále, bez toho, aby o tom tušili. Dlhoroční pedagógovia by vedeli rozprávať.

Tak za prvé. Vypracovanie diplomovej práce slúži nielen ako akýsi druh záverečného testu, je to zároveň aj vedecká práca a ako taká by mala mať nejaký spoločenský prínos. To, že na veľa diplomoviek len sadá prach v univerzitných knižniciach, je druhá vec. Naša práca by mala byť naozaj na úrovni, prinášať nové poznatky alebo nové uhly pohľadu. V texte môžeme vyjadrovať svoj názor, ale nie pocity – snažíme sa o objektivitu.

A keďže človek je tvor subjektívny, objektivita sa najlepšie dosahuje množstvom dôveryhodných zdrojov a väčším počtom pohľadov na problematiku. Študenti majú občas tendenciu vo svojich prácach spomínať zaujímavosti a perličky zo získavania informácií, to však v serióznom texte nemá čo hľadať. Musíte pôsobiť sofistikovane a analyticky. Veľmi často chybou v diplomovkách bývajú široké a všeobecné vyhlásenia. Musíte byť presní, faktografickí a dbať na detaily.

Formálna úprava je stará boľačka študentského stavu. Často sa to preberá, fakulta má stanovené presné predpisy – ale na konci na to neostáva priestor, výskum a písanie totiž študentom často zaberie viac času ako pôvodne rátali. A tak korektúry zanedbajú. Mimochodom, obsah by mal byť dôležitejší ako forma, čiže občasné chybičky vám môže komisia odpustiť, ak máte výborný obsah. No špičková a bezchybná forma by vám nemala zabezpečiť úspech, ak máte mdlý a slabý obsah.

Prácu si vždy vypracujte sami a svojím štýlom (samozrejme, pomáhať a radiť si nechajte). Niektorým študentom môže písanie pôsobiť problémy – nie sú zvyknutí na „slohovanie“ vo veľkom objeme. Ak budete podvádzať, okolie si to môže všimnúť. Je lepšie popasovať sa s tým za pomoci jednoduchých trikov. Napríklad, nepoužívajte zložité komplikované vety, používajte bodky. Ak niečo nedokážete jasne vysvetliť, tak to preskočte (pokiaľ nejde o zásadnú vec). Pomáhajte si citátmi, prílohami, grafmi a podobne. Zrozumiteľnosť je na prvom mieste.

Vystríhajte sa odvolávať sa na nedôveryhodný zdroj informácií, to sa týka najmä internetu. Internet je obrovské more mylných informácií. Vedecká metóda pracuje len s tým, čo sa dá overiť, vyskúšať alebo o tom hovorí nejaká kapacita z odboru a nie neznámy anonym v pochybnom článku. Mimochodom, pracujte aj s cudzojazyčnými zdrojmi, často berú problematiku inak ako naši slovenskí odborníci. Tu si treba dať pozor na preklad – veľmi často sú drobné rozdiely v sémantike medzi tým, čo si myslíte na prvý pohľad a medzi tým, čo mal zahraničný autor na mysli.

„V tomto odbore bolo už všetko napísané.“ Tak takýto prístup si vyhoďte z hlavy, nie je to pravda. Vždy sa dá prísť s niečím novým. Ak nemáte do písania práce chuť, je možné, že ste si zohnali zlé zdroje alebo ste sa pustili do zlej témy. Nikto vám nekáže zaoberať sa niečím, čo vás nezaujme. No, pozor so zmenou témy – väčšinou si témy študenti menia pretože panikária, nie kvôli tomu, že by stará téma bola horšia na spracovanie ako nová. Diplomová práca je dobrá zámienka na nadviazanie kontaktov s ľudmi z praxe, pri troche šťastia vám nápomocný odborník dokáže vliať do žíl okrem informácií aj energiu.

Vždy si na začiatku stanovte osnovu. Aby sa nestalo, že jedna kapitola bude zaberať väčšinu priestoru na úkor ostatných. Alebo sa jednému čiastkovému problému budete venovať oveľa dlhšie ako zvyšnej látke. Na konci posledného ročníka zvykne čas cválať.

Nespoliehajte sa, že každý problém vyrieši konzultácia s vaším školiteľom. Ak má „na krku“ 30 ďaľších študentov, budete si možno musieť poradiť sami. Nespoliehajte sa na modernú techniku a všelijaké zaručené zlepšováky, ktoré sa nakoniec ukážu len ako študentská legenda. Netrávte čas tak, že v knižnici prečítate úplne všetky knihy v danom regáli. Nesledujte ako si počínajú ostatní študenti v ročníku, neodpisujte, nepodvádzajte.

Záver práce by nemala byť jedna posvätná veta, je lepšie keď z celého projektu vyplynie viac poznatkov ako jeden. Počítajte s tým, seriózne vypracovanie práce vám zaberie viac ako pár týždňov intenzívneho sústredenia sa.