Na čo treba pamätať pri prenájme pracovnej plošiny

Pracovná plošina

Vyzerá to jednoducho, ale nie je: na vysokozdvižných plošinách môže pracovať len zaučený  personál.

Ak vedúci prác alebo manažér nemá dosť skúseností, môže sa pri objednávaní plošiny a následnej práci dopustiť niekoľkých klasických chýb, ktoré si vymenujeme v tomto článku. A pri prácach s plošinou je správne načasovanie kľúčové – inak sa vám zvyšujú náklady, predlžuje sa čas a znižuje produktivita práce.

Bezpečnosť pri práci. Na „BOZP“ treba myslieť vždy na prvom mieste. Ročne sa stávajú nehody s následkami, žiaľ aj u nás ich býva niekoľko. Treba pamätať, že hoci sú dnešné pracovné plošiny technicky veľmi dobre riešené, stále sa môžu pri nesprávnej manipulácii prevrhnúť, pracovníci z nich môžu spadnúť. Sú aj iné typy nehôd – niečo uvoľnené môže spadnúť na plošinu, môže prísť k elektrickému šoku, zamotaniu sa do drôtov a podobne. Správny majster teda vždy dbá na zodpovednú morálku na pracovisku.

Príprava. Áno, na prácu na plošine treba preukaz a príslušný tréning. A áno, tiež sa občas stáva, že na plošine pracuje aj nezaučený človek, poprípade pomáha tomu, ktorý má školenie. Problémov, ktoré sa treba naučiť je veľmi veľa – ako sa istiť, ako pracovať na schodoch, na strechách, lešeniach, pri stožiaroch, ako sa manipuluje so zariadením, ako sa používa rebrík, ako sa správne zhadzuje odpad alebo materiál… nič netreba zanedbať. Treba dohliadať na aktuálne normy a tiež, že plošiny môžu byť rôznych typov a majú rôzne špecifikácie (inak reagujú kĺbové a inak nožnicové plošiny).

Správna výška. Áno, výšku netreba podceňovať. Pracovníci nesmú byť ani príliš blízko ani sa načahovať príliš ďaleko – plošina musí byť pevne ukotvená a vysunutá do ideálnej výšky. Pred samotnou robotou si treba zobrať všetky potencionálne potrebné nástroje, pretože sa nesmie stať, aby nejaký pomocník liezol po plošine s tým, že ide podať kolegovi napríklad kladivo.

Dostatok času na prácu. Plošiny na prenájom sa často účtujú v hodinových sadzbách – niet divu, že zodpovední vedúci nechcú plytvať peniazmi a chcú urobiť robotu v najkratšom možnom čase. Koľko bude čo trvať – na to treba dobrý odhad. A väčšinou sa vždy pritrafí niečo, čo prácu predĺži. Treba zabezpečiť pracovisko, personál aj prenajaté zariadenie v ideálnom čase. Lokáciu treba vidieť osobne dopredu, pretože nie každá plošina môže kamkoľvek. Niekedy potrebujete, aby bola plošina mobilná, ale vždy potrebujete pevný a odolný povrch.

Plošiny a manipulátory nájdu uplatnenie všade tam, kde by bola stavba lešenia príliš zdĺhavá a náročná – dokážu ušetriť veľa času, napríklad pri lepení reklám, prácach na fasádach, prácach v mestách ako je strihanie stromov alebo výzdoba, nátery vo vysokých výškach, opravy na vedení, práca s verejným osvetlením a mnohé iné stavebné a technické práce.