Osem dôvodov prečo do paliva pridávať BEP aditívum

Motor auta

Motoristi odjakživa riešia dilemu, či kupovať kvalitnejší alebo lacnejší benzín. Teraz na trhu máme ďaľšiu možnosť – pridávať do paliva aditíva a tým zlepšovať jeho kvality. Aditívum síce nezvýši oktánové číslo paliva, ale inak prináša pozitívnych účinkov viac než dosť. Na tomto mieste si ich vymenujeme.

  1. Lepšie spaľovanie. Ferocén v rozpustnej tablete zabezpečuje dokonalejšie prehorenie paliva a tým pádom aj efektívnejšiu prevádzku. Motor beží teoreticky hladšie a auto reaguje dobre na riadenie.
  2. Ekologickejšia premávka. Nižšie emisie sú dobrý dôvod na kúpu aditíva. Výrobca uvádza až číslo 30 percent. Ako zákazníci berieme čísla v motoristickom priemysle s rezervou, čokoľvek, čo je viac ako nula percent sa veľmi ráta. Okrem toho, znižuje sa aj produkcia oxidu uhoľnatého, jedovatého plynu bez farby a pachu, ktorý vzniká pri nedokonalom spaľovaní a ročne má na svedomí veľa životov na celom svete.
  3. Úspora paliva a menšie opotrebenie. Ekonomické hľadisko rozhoduje u väčšiny vodičov. Hoci je úspora pomerne malá, pri častom používaní vozidla ju pocítite.
  4.  Čistenie motora. Ak ste s aditívom ešte neprišli do kontaktu, môže vám pripadať zvláštne, že nejaká tableta prečisťuje mechanické vnútornosti v motore. Je to však potvrdené a overené. Rozsiahly test urobili napríklad na serveri auto.cz a redaktori prišli s dobrými správami – sacie ventily,  výfukové cesty a ďaľšie časti boli najozaj čistejšie, „mäkkšie“ – a dalo sa to pozorovať aj voľným okom.
  5. Väčší výkon. Jedna z dvanástich zložiek aditíva – bavlníkový olej – vytvára v motori klzný film a znižuje tak trenie na styčných plochách. V kombinácii s dokonalejším horením ide o viditeľný nárast vo výkone motora.
  6. Široké využite, domáca produkcia. Tablety môžete používať v benzíne, nafte, osobných aj nákladných automobiloch – prakticky všade. A to najlepšie na koniec – palivové aditívum BEP je takmer domácim výrobkom, je to český produkt, ktorý žne úspech a zahraničí.
  7. Nová technológia. Revolúcie potrebujeme, v automobilovom priemysle s komplikovanou ropnou politikou už vôbec. Znižovanie spotreby je dlhodobým cieľom všetkých zúčastnených strán.
  8. Ohlasy od vodičov. Ak neveríte nám, alebo výrobcovi, spýtajte sa niekoho skúseného, kto podobné tablety už používa. Najdôležitejší je hlas „ľudu“, ak technológiu prijmú šoféri a majitelia áut, viete, že ide o niečo naozaj užitočné.

K pridávaniu nových zmesí do paliva sa zatiaľ nestavajú pozitívne automobilky, ktoré to niekedy vo svojich manuáloch nedoporučujú alebo až zakazujú. Na nižšej úrovni, servisy, predajne a pod. vám ich však už odporúčajú. Je to právnická dilema, keď manažmenty korporácií tradične na niečo čakajú, ale v praxi už prevádzku aditív sami podporujú.