Povinné poistenie niekedy nestačí. S havarijným poistením sa cítite bezpečnejšie

Havária

Nie je povinné, môže byť drahšie, je obmedzené vekom vozdila – napriek tomu sa havarijné poistenie teší obľube vodičov. Prečo? Pretože povinné zmluvné poistenie nekryje vaše škody, ale ujmu, ktorú spôsobíte niekomu inému. V závislosti na podmienkach poistovne sa menia aj balíčky.

Základné havarijné poistenie zvyčajne kryje len škody spôsobené náhodným poškodením vozidla, napríklad pri nehode, požiari, krádeži alebo živelnej pohrome. Doplnkové havarijné poistenie môže kryť aj ďalšie riziká, napríklad škody spôsobené vandalizmom, haváriu s zverou alebo poškodením čelného skla.

Ono je to vlastne veľmi jednoduché. Aké sú najčastejšie nehody? Stačí sa opýtať v servise. Okrem čelných zrážok sú to odletujúce kamene, ktoré končia na prednom skle. Že do vás niekto nabúra zozadu, alebo narazíte na nejakú prepážku či obrubník. Chcete mať poistenú batožinu, svoje zdravie (vodiča) alebo aj zdravie spolucestujúcich.

Výška havarijného poistenia závisí od typu vozdila (pričom cena sa zvyšuje s cenou vozidla, ale aj vekom – a berie sa do úvahy, že spôsobená škoda môže byť vyššia ako cena vozidla), kde vodič býva a kde sa pohybuje a od množstva udalostí, ktoré sa poistník snaží pokryť. Ak sa rozhodnete uzatvoriť havarijné poistenie, kľúčový je výber poisťovne. Verte nám, naozaj majú rôzne podmienky – a aj niekedy jemne odlišný prístup v prípade likvidácie škôd.

Pamätajte na to, že v prípade škodovej udalosti majú už dnes poistovne dostatok informácií, aby dokázali odhaliť nedbanlivosť, alebo dokonca zlý úmysel. V lepšom prípade vám iba zvýšia poistku. Výplata plnenia poistného závisí aj od toho, či je škoda opraviteľná, aká je vaša spoluúčasť na nehode a tak ďalej.