Prečo vykonávať revíznu prehliadku plynového kotla raz do roka

Plynové kotly kontrola

Revízie netreba zanedbávať. Sú dôležité pre celkovú funkčnosť a bezpečnosť plynového kotla, predlžujú jeho životnosť a najmä, vyplývajú aj zo zákona. Revíziou vykonanou certifikovaným odborníkom môžu trvať aj výrobcovia kotlov a podmieňovať ňou záruku svojich výrobkov.

Obvyklá vykurovacia sezóna môže začať už 3. septembra a končiť až začiatkom mája – upravuje sa podľa podmienok a počasia.To znamená mesiace plnej prevádzky kotla, ktorý obsahuje mechanické časti a jeho súčiastky musia odolávať vysokým teplotám a tlaku. A zvyšok roka potrebujete úžitkovú teplú vodu tiež.

Ročná odborná prehliadka kondenzačného kotla (podľa vykurene.sk) zahŕňa:

 • kontrola celkového stavu kotla
 • kontrola prívodu plynu
 • kontrola odťahu spalín, manostatu ventilátora, spalinového termostatu
 • kontrola plynotesnosti plynového rozvodu v kotle
 • kontrola hydraulickej časti kotla, tlakového poistného ventilu, tlakovanie vykurovacieho systému
 • kontrola elektrickej časti kotla
 • kontrola a prípadné tlakovanie expanznej nádoby
 • vyčistenie hlavného horáka a elektród
 • kontrola zapálenia horákov, nastavenie tlakov plynu, kontrola výkonu
 • kontrola funkcie trojcestného ventilu
 • kontrola funkcie všetkých regulačných a zabezpečovacích prvkov
 • kontrola a vyčistenie filtrov vykurovacieho systému, kontrola funkcie odvzdušňovacieho ventilu
 • celková funkčná skúška kotla, vypísanie protokolu o prehliadke
 • kontrola a nastavenie spaľovania emisných hodnôt CO2

Revízna správa od spôsobilej osoby je veľmi dôležitá v prípade, že sa niečo stane a napríklad sa hľadá vinník nehody alebo chcete od poistovne preplatiť škodu. Čiže bez revízie nemáte šancu prísť k náhrade škody.

Na revíziu je dobré myslieť pokojne aj uprostred leta, keď na ňu máte čas a technici sú ľahšie dostupní. Technik vám kotol vyčistí – môže v ňom byť vodný kameň alebo po roku prevádzky plno špiny a nečistôt. Zanesený kotol je menej účinný, páli viac plynu  a vy platíte viac peňazí za menej tepla. Je dôležité vyčistiť aj horáky, skontroľovať zapaľovanie, ovládacie prvky, rozvody, filtre – jednoducho prevenciou predísť zlému technickému stavu kotla.

Zdroj informácií: Ku-Li Therm