Prípady kedy potrebujeme geometrický plán

Geodet

Záležitosti okolo nehnuteľností upravuje viac zákonov, preto je niekedy zvláštne, že nie vždy je nutné mať k dispozícii geometrický plán. Je lepšie si ho však nechať väčšinou vypracovať, aj keď to nežiada zákon – ušetrí to v budúcnosti veľa problémov. Kedy je teda dobré si ho zaobstarať?

Pri stavbe novej budovy. Klasický príklad okolo ktorého je veľa úkonov a doporučuje sa na nich metodicky pracovať.
Pri rozdeľovaní alebo zlučovaní parcely. Napríklad po dedičských konaniach alebo reštitúciách ostáva veľa fragmentovaných pozemkov, poprípade potrebujeme nejaký rozdeliť – bez plánu sa to neobíde.
Keď potrebujeme zamerať už rozostavanú stavbu. Rozostavaná nehnuteľnosť môže byť v rôznej fáze dokončenia, projekt sa môže zmeniť, a so zmenami v stavebných plánoch je dobré aktualizovať aj geometrický plán.
Pri kúpe, predaji alebo darovaní nehnuteľnosti. Keďže pri transakciách je právna čistota veľmi dôležitá, treba mať v ruke tie najlepšie dokumenty, ktoré odstraňujú akúkoľvek neistotu pri obchode.
Pri zamieňaní nehnuteľnosti. To isté platí pri výmene, alebo dokonca viac, pretože pri zamieňaní bývajú málokedy položky úplne rovnocenné, takže sa podrobním zmapovaním dolaďujú detaily celého procesu.
Keď sa to vyžaduje pri kolaudácii. Kolaudačný proces sa niekedy môže zaobísť bez niektorých náležitostí, ale je to tak významné potvrdenie, že sa vždy odporúča disponovať kvalitným geometrickým plánom. Kataster a vklad do neho tiež vyžadujú plány.
Keď to žiada banka kvôli úveru. Banky bývajú spravidla puntičkárske a od svojich klientov vyžadujú podrobnú dokumentáciu. Plán uľahčí prístup k úveru.
Keď to žiada súd. Pri sporoch medzi rôznymi stranami má súd právo žiadať kvalitne vypracované a aktuálne plány, rozhodne to pomáha pri určovaní spravodlivého rozsudku.
Pri vyjasňovaní vlastníckych práv. Ak je vlastníctvo nejasné, môžu si to majitelia vyriešiť aj bez súdu, a jednotlivé strany potrebujú mať dobré argumenty pri potvrdzovaní svojich práv.
Pri vyznačovaní vecného bremena.  Na nehnuteľnostiach môže byť veľa vecných briemien (napríklad sused môže mať právo na prechod cez váš pozemok, pretože sa inak nedokáže dostať na ten svoj apod.), vtedy opäť prichádzajú k slovu geodeti.
Pri významných úpravách na pozemku. Niektoré úpravy alebo dostavby sú také významné, že menia celkový charakter nehnuteľnosti, preto býva dobré aktualizovať alebo upraviť starý plán.