Smrekové drevo je kvalitným zdrojom drevených peliet

pelety

Naša krajina sa môže pýšiť skutočne hustým zastúpením lesov. Slovensko je jedným z najviac zalesnených krajín v rámci územia Európy. Stromom môžeme vďačiť za obrovské množstvo výhod, ktoré nám poskytujú. Tou najvýznamnejšou je predovšetkým zásoba kyslíka. Vďaka našim lesom máme možnosť využívať obnoviteľný zdroj energie pre výrobu drevených brikiet a peliet.

Z akého dreva sú produkované drevené pelety a brikety?

Možno sa pýtate, z akého dreva sú vyrábané drevené pelety a1, ktoré využívate na vykurovanie svojej domácnosti. Drevené brikety a pelety sú produkované zo suchých a čistých pilín. Na ich výrobu sa používajú piliny pochádzajúce z dreva smrekov, borovíc a bukov.

Smreky sa dožívajú až 300 rokov

Smrek si na území našej krajiny vyslúžil prvenstvo v množstve svojho výskytu v kategórii ihličnatých stromov. Tento horský strom je typický dobrým prispôsobovaním sa klimatickým podmienkam a typom pôdy. Ideálne sú však pre smreky piesočné typy pôd. Vedeli ste, že životnosť smrekov môže byť až 300 rokov? Táto ihličnatá drevina dorastá do výšky 70 metrov. Dôvodom, prečo častokrát dochádza k vyvráteniu smrekov je jeho plytká a pomerne slabá koreňová sústava.

Smreky sa častokrát vyskytujú spoločne s inými drevinami

Na území našej krajiny možno smrekové stromy nájsť od pásma pahorkatín (približne 300 metrov nadmorskej výšky) až po horné hranice lesov (približne 1500 metrov nad morom). Smreky sa častokrát vyskytujú v lesoch spoločne s jedľami alebo bukmi. Smrek má na Slovensku prívlastok významnej hospodárskej dreviny, a to najmä vďaka svojmu kvalitnému drevu. Zaujímavosťou je, že v Západnom Švédsku bol objavený smrek dosahujúci vek 9550 rokov, ktorý sa považuje za najstarší strom svojho druhu na svete.

Smreky majú zaslúžene prívlastok kvalitnej hospodárskej ihličnatej dreviny. Vďaka kvalitným vlastnostiam ich dreva možno využívať drevené piliny na výrobu rôznych alternatív pre vykurovanie domácnosti, napríklad na produkciu palivových brikiet.