Správne stravovanie do každej firmy

Stravovanie

Byť podnikateľom na Slovensku nie je jednoduché. Obzvlášť zamestnávatelia, ktorí majú pod sebou niekoľko ľudí musia sledovať množstvo zákonov a pravidiel, ktoré musia dodržiavať. Nie je ich málo, no niektoré sú predsa len dôležitejšie, ako tie ostatné.

Mnoho zamestnávateľov nevie, ako správne financovať a zabezpečovať stravovanie pre zamestnancov. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť stravu pre zamestnancov, ktorí v jeho firme odpracujú denne viac ako 5 hodín. Práve pracovný čas je hlavným kritériom financovania stravy zamestnanca. Zákon tak teda rovnako platí pre zamestnancov viazaných riadnou zmluvou, ale aj pre tých, zamestnaných na dohodu či na polovičný pracovný úväzok. Podmienkou je odpracovať minimálne 5 hodín denne. Stravu je možné zabezpečiť vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v zariadení v blízkosti firmy. Ak to nie je možné, zamestnávateľ môže zamestnancom dodať stravné lístky, ktoré oni následne využijú na stravovanie sa v ľubovoľnom zariadení. Minimálna hodnota stravného lístku je od januára 2016 3,38e, maximálna 4,5. povinnosť prispievať na stravu platí aj pri zamestnancoch, ktorí pracujú z domu, alebo cez telefón. Takisto je zamestnávateľ povinný preplatiť stravu počas služobnej cesty. Pre zhrnutie – nárok na stravné lístky má každý zamestnanec, ktorý denne odpracuje viac ako 5 hodín.

Jedným zo spôsobov, ako si uľahčiť život, pokiaľ k práci aktívne využívate pokladnicu, je kúpa erPay. Táto pokladnica zlučuje funkcie registrovanej pokladnice a platobného terminálu. Mnoho zákazníkov dnes uprednostňuje bezkontaktnú platbu, platobný terminál je tak súčasťou takmer každej prevádzky. Je rýchly, spoľahlivý a jednou z jeho hlavných výhod sú nízke náklady na prevádzku. Je vhodné pre podnikateľov, ktorí ponúkajú malé množstvo tovarov a služieb. V cene erPayu je i jeho inštalácia, doručenie a zaškolenie obsluhy. Toto malé, avšak výkonné zariadenie poskytuje možnosti platby v hotovosti, bezhotovostnej platby a to i bezkontaktne. Taktiež je tu možnosť platby v darčekových poukážkach a v prípade záujmu aj zaregistrovanie do Národnej bločkovej lotérie. Pomocou tohto zariadenia je možné i dobíjanie kreditu. V cene 20,6 eura je to teda skutočne výhodná kúpa, ktorá investíciu rýchlo vráti.

S registračnou pokladnicou sa taktiež viaže mnoho povinností. Jednou z nich je denná uzávierka registračnej pokladnice a odkladanie dokladov z nej. Každý doklad, ktorý predajca kupujúcemu vystaví, musí obsahovať niekoľko povinných položiek. Sú jasne stanovené od roku 2014. Každá prevádzka je povinná mať pri pokladnici jasne vystavený čitateľný bločik. V prípade nesplnenia všetkých náležitostí by vás pokuta neminula. Všetky povinné údaje, ktoré by nemali chýbať na pokladničných dokladoch, presne vymedzuje zákon č. 289/2008 Z. z o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Doklad, ktorý vystavíte ako vzorový, by mal obsahovať všetky náležitosti, ktoré sa spomínajú v zákone. Vzorový doklad je kópiou skutočného dokladu, ktorý ste vystavili. Na ňom sa odporúča zvýrazniť niekoľko náležitosti. Sú to

  • daňový kód ERP

  • dátum a čas

  • celková suma platenej ceny

  • a ochranný znak ministerstva financií „MF“

Tieto údaje môžete podčiarknuť, či zvýrazniť zvýrazňovačom.