Študijné Programy

Pedagogická fakulta:

1. stupeň
predškolská a elementárna pedagogika (denné, externé)
sociológia (denné)
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné, externé, kombinačný)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo katechetiky (v kombinácii), denné, kombinačný)
učiteľstvo histórie (v kombinácii) (denné, externé, kombinačný)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (denné, kombinačný)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (denné, kombinačný)
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné, externé, kombinačný)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (denné, kombinačný)
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné, kombinačný)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné, externé, kombinačný)
2. stupeň
učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (denné, externé)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácií) (denné, externé, kombinačný)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka a literatúry (denné)
3. stupeň
maďarský jazyk a literatúra (denné, externé)

Ekonomická fakulta:

1. stupeň
aplikovaná informatika (denné)
podnikové hospodárstvo a manažment (denné, externé)
2. stupeň
ekonomika a manažment podniku (denné, externé)

Reformovaná teologická fakulta:

1. stupeň
misiológia a diakonia (denné)
spojený 1. a 2. stupeň
reformovaná teológia (denné)
3. stupeň
teológia (denné, externé)