Toto sú najčastejšie chyby, ktorých sa študenti pri diplomovkách stále dopúšťajú

Študenti na konci

Ľahšie sa povie ako urobí – pri písaní záverečných prác to platí dvojnásobne. Práce bývajú málokedy perfektné a študenti sa celé generácie dopúšťajú stále tých istých chýb.

 • Zlý výber témy. Nezaujímavá téma ohrozí vaše ukončenie štúdia – pripraví prácu o dynamiku a vás o záujem o výskum. A verte nám, vo výsledku to bude vidieť. Na práci musí byť videnie isté nadšenie autora a čitateľa nemá nudiť.
 • Plytké a povrchné spracovanie témy. Práca ukončuje dlhoročné vysoké štúdium – nemá byť triviálna, má prispieť svojou troškou k ľudskému poznaniu a možno aj vyvolať diskusiu. Isté profesionálne vyjadrovanie a hĺbka myšlienok sú nutnosť.
 • Abstrakt študent napíše ako prvý. Pritom jeho závery spoznáte až úplne na konci. To znamená, že abstrakt si nepleťte s úvodom, hoci sa píše na ako zhrnutie na začiatok práce.
 • Nejasný alebo nezrozumiteľný záver. Na jednej strane občas príde študent s príliš prekomplikovanými myšlienkami, ktorým nerozumie hádam ani on, na druhej stráne môže byť záver banálny, alebo príliš prostý na vysokoškolskú úroveň.
 • Odklon od témy. Kapitoly majú byť vyvážené a každému dôležitému bodu má byť venovaný priestor, myšlienky majú na seba logicky naväzovať. Pri každom odstavci sa zamýšľajte, ako to súvisí s nadpisom témy – inak môžete skĺznuť do písania „vaty“.
 • Nesprávny jazyk. Slang, kŕčovitý sloh, nesprávne a nevystihujúce termíny sú obvyklá boľačka záverečných prác.
 • Málo literatúry a podkladov. Ak nečerpáte zo zdrojov, nemusia vám uveriť, že máte všetko z vlastnej hlavy. Vyhlásenia musíte nejak podoprieť a váš zoznam pomôcok musí byť transparentný. Písanie podkladov môžete zveriť niekomu inému, ak s nimi dokážete náležite pracovať.
 • Plagiátorstvo. Naopak, ak literatúry a podklady použijete v príliš veľkom množstve (a kopírujete bez rozmyslu a vyvádzania vlastných myšlienok), môžete byť obvinený z plagiátorstva a z toho, že vaša práca je kompilát. Práca má byť skrátka originálna a s podklami pracujete, nie ich opisujete – študent nie je predseda parlamentu. Aj nesprávne citovanie sa môže stať Achilovou pätou práce.
 • Chabá úroveň úpravy a gramatiky. Pred každou prácou to študentom prízvukujú a aj tak to študenti často ignorujú. Formálna stránka práce je ako šaty na človekovi. Veľmi ovplyvňuje prvý, ale aj celkový dojem. Chyby udierajú do očí a v práci svietia.
 • Slabá komunikácia. Konzultana vám nepridelia iba ako oficialitu, môže vám prácu veľmi uľahčiť – a pomôcť vám. Komunikácia je základ spolupráce, rovnako, na záver musíte svoju prácu vecne a dôveryhodne obhájiť pred komisiou. Čiže ani vybrúsený talent na písanie nestačí, musíte vedieť aj komunikovať.
 • Málo času. Najväčší evergreen študentského života – zlý rozvrh a neustále odkladanie jednotlivých krokov práce. Zvyčajne to smeruje k extrémnemu stresu v posledné hektické dni dokončovania. Pamätajte, poklady pre záverečné práce, môžu zabrať najviac času a preto sa im treba venovať zvlášť dlho.