Traja najvplyvnejší fyzici všetkých čias

Slávni fyzici

Isaac Newton – v roku 1687 dokončil svoju slávnu knihu Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica, kde prakticky definoval klasickú fyziku a mechaniku. Načrtol princíp gravitácie a vysvetlil ako planéty obiehajú okolo Slnka (plus vysvetlil mnoho ďaľších „drobností“ ako je morský odliv a tak ďalej). Prispel k vzniku optiky, zaslúžil sa o rozvoj matematiky a mnoho ďaľšieho. Začal skutočnú revolúciu, čo vedecká Kráľovská spoločnosť ocenila tým, že si ho vyvolila za svoju hlavu.

Galileo Galilei – asi nikto nerozumel prírode vo svojej dobe tak dobre ako Galilei, ktorý je autorom chronicky známeho legendárneho výroku „A predsa sa točí“. Hoci jeho spor s cirkvou bol o dosť zložitejší ako vraví legenda, tento slávny matematik, astronóm a filozof urobil zásadné pozorovania pohybu, pružnosti, pevnosti a dokonca vymyslel zásadné vedecké metódy skúmania.  V istej forme vynašiel ďalekohľad, kompas či teplomer.

Albert Einstein – hoci fyzika od jeho čias už opäť urobila míľové kroky, Einstein je stále považovaný za obdivuhodnú myseľ, ktorá prekonala ostatných bádateľov. I keď nemal najlepšie vzdelanie, jeho úžasná analytická vlastnosť sa prejavila už v mladom veku. Už ako mladý úradník na nižšej pozícii skoncipoval teórie relativity a stal sa otcom modernej fyziky. Nobelovu cenu dostal už v roku 1921, neskôr pred nacistami ušiel do USA. Jeho knihu Ako vidím svet by mali čítať aj tí, ktorí majú talent skôr na humanitné vedy.