Univerzity

UniverzitaVysoké školy na SlovenskuVerejné vysoké školy na Slovensku:

Akadémia umení v Banskej Bystrici
Ekonomická univerzita v Bratislave
Katolícka univerzita v Ružomberku
Prešovská univerzita v Prešove
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Technická univerzita v Košiciach
Technická univerzita vo Zvolene
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Trnavská univerzita v Trnave
Univerzita J. Selyeho v Komárne
Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Žilinská univerzita v Žiline

Štátne vysoké školy:

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Súkromné vysoké školy:

Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta – Banská Štiavnica, s. r. o., odborná vysoká škola
Paneurópska vysoká škola
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Vysoká škola v Sládkovičove
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.

Zahraničné vysoké školy so sídlom v Českej republike:

Bankovní institut vysoká škola, a. s.
Univerzita Palackého v Olomouci
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s.