Vykurovacia sezóna – Ako skladovať pelety ?

RUF pelety

Chladné jesenné mesiace so sebou prinášajú začiatok vykurovacej sezóny. Každý, kto sa zaujíma o ekologické spôsoby vykurovania, sa už stretol s pojmom pelety. To, ako drevené valčeky skladovať zaujíma väčšinu majiteľov kotlov a pecí. Základ pre zachovanie si kvality peliet predstavuje zabrániť skladovaniu vo vlhkosti, zabrániť kontaktu s priamym slnkom alebo ohňom.

Pelety patria k obnoviteľným zdrojom energie. Predstavujú valcovité granule, ktoré sa získavajú z odpadu spracovania rašeliny, dreva, šupky, semien a slamy. Stávajú sa čoraz viac obľúbeným čisto prírodným biopalivom, ktoré nezaťažuje životné prostredie. Vysoko komfortné palivo je možné skladovať počas celého roka.

Vlhkosť ako hlavný nepriateľ

Hlavným problémom, ktorému je nutné sa vyvarovať je priama vlhkosť. Keďže sa pelety a1 vyrábajú lisovaním sušeného materiálu, pri kontakte s vodou ju dokážu rýchlo absorbovať. Následne napučia, zlepia sa a sú prakticky ďalej nepoužiteľné na kúrenie. Je veľmi dôležité skladovať ich v dobre odvetrávaných skladoch alebo pivniciach. Ďalšou možnosťou môže byť aj skladovanie na paletách vo vreciach vo vonkajších priestoroch, pričom netreba zabúdať na pokrytie nepremokavými materiálmi.

V sklade peliet sa neodporúča umiestňovať vodovodné potrubia ani elektrické vedenie. Voda z prasknutého potrubia môže opäť spôsobiť znehodnotenie peliet. V prípade, že potrubie sa už nachádza v miestnosti, je nutné využiť izoláciu proti roseniu a pôsobeniu vlhkosti.

Priame slnko neprospieva

Kvalitu dokáže do veľkej miery ovplyvniť aj pôsobenie UV žiarenia. Pri nevhodnom zaobchádzaní a vystavení priamemu slnku pelety krehnú a začnú sa drobiť. Riešením preto môže byť práve zamedzenie dlhodobého pôsobenia slnečného žiarenia.

Nezabúdajte na horľavosť

Pri skladovaní pamätajte na bezpečnú a opatrnú manipuláciu s ohňom. Nebezpečenstvo požiaru je možné eliminovať pomocou inštalácie detektora koncentrácie CO. Základným riešením môže byť uloženie peliet oddelene od tepelných zdrojov.

Kúrenie peletami či drevenými briketami patrí medzi čoraz obľúbenejšie spôsoby vykurovania domácností najmä vďaka svojmu ekologickému charakteru. Napriek tomu, že sa skladovanie peliet a brikiet môže zdať komplikované, správne vybavená miestnosť vám prakticky vydrží už navždy.